+46 (0) 40-660 59 10    info@herslowpartners.se

Tjänster vi erbjuder

Omfattar följande områden

Corporate Finance

Herslow & Partners har lång och gedigen erfarenhet av uppdrag inom Corporate Finance. Vi biträder publika och privata bolag med rådgivning som får bolagens ägare/ledning att se nya möjligheter.

Företagsöverlåtelser

Oavsett om man som entreprenör vill sälja sitt livsverk eller tiden kommen för ett generationsskifte så tar vi hand om hela processen från start till mål. Naturligtvis bistår vi även köpare i en förvärvsprocess där köparen söker efter möjligheter för att utöka sin produktportfölj eller komplettera befintligt innehav.

Kapitalanskaffning

När företaget når en punkt där det behövs nytt kapital för expansion och tillväxt så finns där olika möjligheter att realisera detta. Oberoende i vilken fas och position företaget befinner sig så hjälper vi till med analys, värdering och föreslår bästa möjliga alternativ.

Företagsvärdering

Tänker du på att sälja företaget? Kanske förvärva ett företag eller behövs en värdering för externa anledningar? Herslow & Partners hjälper dig med en värdering för ditt specifika företag, marknad och position.

Med erfarenhet och kunskap hjälper vi ditt företag att växa.

Kontakta oss gärna för diskussion om hur vi kan hjälpa dig.

HERSLOW & PARTNERS

Herslow & Partners AB är en konsultfirma som arbetar med Corporate Finance som kapitalanskaffning, notering av bolag, företagsöverlåtelser, företagsvärdering och andra ägarfrågor.

Kontakt

Postadress: Herslow & Partners AB Box 4263 SE-203 14 Malmö Tel. +46 (0)40-660 59 10 Besöksadress: Skeppsbron 11 211 20 Malmö

© 2020 Herslow Partners | All rights reserved. Kontakta oss