+46 (0) 40-660 59 10    info@herslowpartners.se

Herslow & Partners AB är en konsultfirma som arbetar med Corporate Finance som kapitalanskaffning, notering av bolag, företagsöverlåtelser, företagsvärdering och andra ägarfrågor. Vi arbetar också med mer renodlad management consulting. Verksamheten startade 2003 och har sedan dess fokuserat på att hjälpa små och medelstora företag att utveckla sina verksamheter. Bolagets företrädare har en gedigen bakgrund från ledande befattningar i ett flertal företag och branscher.

Tjänster vi erbjuder

Omfattar följande områden

Corporate finance

Herslow & Partners har lång och gedigen erfarenhet av uppdrag inom Corporate Finance. Vi biträder publika och privata bolag med rådgivning som får bolagens ägare/ledning att se nya möjligheter.

Företagsöverlåtelser

Herslow & Partners har stor erfarenhet av att förmedla kontakt mellan bolag vid förvärv, både i Sverige och internationellt. Vi kan hjälpa såväl säljare som köpare.

kapitalanskaffning

bistår företag vid kapitalanskaffning. Genom vårt nätverk av privata investerare, institutioner och riskkapitalbolag har vi möjlighet att hjälpa företag som står inför en utvecklingsfas.

Företagsvärdering

Vi utför individuella företagsvärdringar vilket innebär att vi inte bara tittar på historiska siffror och tillämpar standardiserade matematiska modeller utan vinnlägger oss att förstå hur affärsdynamiken ser ut i den bransch och i den marknad företaget bedriver sin verksamhet.

Med erfarenhet och kunskap hjälper vi ditt företag att växa.

Kontakta oss gärna för diskussion om hur vi kan hjälpa dig.

HERSLOW & PARTNERS

Herslow & Partners AB är en konsultfirma som arbetar med Corporate Finance som kapitalanskaffning, notering av bolag, företagsöverlåtelser, företagsvärdering och andra ägarfrågor.

Kontakt

Herslow & Partners
Tel. +46 (0)40-660 59 10
Skeppsbron 11
SE-211 20 Malmö

© 2020 Herslow Partners | All rights reserved. Kontakta oss